Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

ZAJĘCIA NA TRAMPOLINACH


Zajęcia trwają 60 minut. Organizator nie zapewnia skarpet antypoślizgowych. Skapety można nabyć na miejscu wg cennika Mania Skakania Trampoliny & Park Linowy.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRACE KONSERWACYJNE NA OBIEKCIE ZAJĘCIA W TYGODNIU 02.09-06.09 NIE ODBĘDĄ SIĘ. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ POZOSTAŁEJ OFERTY

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć