Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

WSPINACZKA SPORTOWA


UWAGA!! ZMIANA MIEJSCA ZAJĘĆ!! OD 20 sierpnia 2019 r. zajęcia odbywają się na nowym obiekcie - Ściance SkyPark Olimp w Galerii Olimp, Aleja Spółdzielczości pracy 34, 20-147, Lublin

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obowiązko stroju sportowego oraz obuwia na zmianę.

 

UWAGA! ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW W WIEKU 13-19 LAT

ZAPISY DO GRUPY PONIŻEJ 13 LAT TUTAJ

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć