Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2019

WSPINACZKA SPORTOWA


Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obowiązko stroju sportowego oraz obuwia na zmianę.

UWAGA! ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW DO UKOŃCZENIA 12 LAT

ZAPISY DO GRUPY 13-18 LAT TUTAJ

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć