Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

WSPINACZKA - grupa początkująca


UWAGA!! ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ WYŁACZNIE DLA DZIECI POCZĄTKUJĄCYCH. DZIECI POTRAFIĄCE SIĘ WSPINAĆ ZAPRASZAMY NA ZAPISY DO GRUPY "SPORTOWEJ" POD TYM LINKIEM

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obowiązko stroju sportowego oraz obuwia na zmianę.

UWAGA! ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW DO UKOŃCZENIA 12 LAT

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Regulamin zajęć Aktywny Uczeń

 Lista zajęć