X

Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2019

Taniec - taniec towarzyski


Zajęcia trwają 60 minut. Zapraszamy zarówno pary, jak i osoby indywidualne.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć