Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2019

Strzelectwo


Więcej informacji wkrótce.

 

 

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu. 

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć